16 жовтня 2019 р. о 1430 в ауд. 435-19

відбудеться засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Порядок денний:

 1. Звіт про роботу профспілкової організації, вибори профгрупорга кафедри та вибори делегатів на звітно-виборну конференцію.
 1. Про рішення щодо реорганізації механіко-машинобудівного інституту.

Доповідачі: зав. каф. Крівцун І. В.;

доц. Кагляк О. Д.

 1. Про науково-інноваційну діяльність викладачів кафедри.

Доповідач: доц. Гончарук О. О.

 1. Про завершення роботи щодо визначення результати проведення ІІІ етапу самоаналізу показників діяльності кафедри.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Розгляд результатів виконання індивідуальних планів навчання в аспірантурі аспірантів кафедри.
 1. Про розміщення інформації щодо навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри у «Електронному КАМПУСі».

Доповідач: доц. Блощицин М. С.

 1. Різне.

Завідувач кафедри                                                   І. В. Крівцун

30 серпня 2019 р. о 1300 в ауд. 435-19

відбудеться засідання

кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

Порядок денний:

 1. Привітання завідувачем кафедри та науково-педагогічними працівниками кафедри студентів 1 курсу.
 1. Про перспективи та завдання кафедри на новий навчальний рік. Затвердження плану роботи кафедри на 2019/20 навчальний рік.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Результати підготовки та покращення навчально-методичного забезпечення дисциплін та лабораторій; матеріально-технічної бази кафедри до нового навчального року.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.,

зав. лаб. Горобець О. І.

 1. Про результати проведення вступної кампанії 2019 року.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

доц. Блощицин М. С.,

ас. Степура О. М.

 1. Різне.

Завідувач кафедри                                                   І. В. Крівцун

 

 

20 червня 2019 р. о 1430 в 435-19 ауд.

відбудеться засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Порядок денний:

 1. Кадрове питання.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

 1. Розгляд та затвердження навчально-методичної документації на наступний навчальний рік.

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

 1. Про виконання індивідуальних планів викладачів за минулий навчальний рік та затвердження попереднього розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Розгляд та затвердження рейтингу науково-педагогічного персоналу кафедри за навчальний рік, що минає.

Доповідач: ст. викл. Жук Р. О.

 1. Обговорення результатів захисту дипломних проектів бакалаврів та дисертаційних робіт магістрів.

Доповідач: проф. Головко Л. Ф.

 1. Про результати проведення переддипломної практики бакалаврів та підготовку до проведення переддипломної практик професійних магістрів.

Доповідач: доц. Романенко В. В.

 1. Про готовність кафедри до проведення літньої вступної кампанії.

Доповідач: ас. Степура О. М.

 1. Наукова доповідь співробітника Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАНУ Тимошенка Андрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ШИРОКОЇ ГАМИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» за науковою спеціальністю 05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки. Науковий керівник: д.т.н. проф. Лихошва Валерій Петрович.
 1. Різне.

 

Завідувач кафедри                                                                                      І. В. Крівцун

5 червня 2019 р. о 1430 в каб. 435-19

відбудеться засідання кафедри

лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

Порядок денний:

 1. Кадрове питання. Звіт науково-педагогічних працівників кафедри про роботу за попередній період та рекомендація кафедри щодо продовження контракту.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

 1. Про початок підготовки рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

Доповідач: ас. Жук Р. О.

 1. Підведення підсумків наукової роботи студентів кафедри за поточний навчальний рік, зокрема, обговорення результатів проведення Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ В МАШИНОБУДУВАННІ 2019», звіт про роботу студентських науково-технічних гуртків кафедри.

Доповідачі: доц. Гончарук О. О.;

доц. Кондрашев П. В.

 1. Про результати перевірки навчально-методичної документації кафедри щодо підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр та підготовку навчально-методичної документації з дисциплін кафедри на наступний навчальний рік за новими формами.

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

 1. Різне.

Завідувач кафедри                                                    І. В. Крівцун

22 травня 2019 р. о 1430 в каб. 435-19

відбудеться засідання кафедри

лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

Порядок денний:

 1. Кадрове питання.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

 1. Про стан агітаційної роботи та готовність кафедри до літньої вступної кампанії.

Доповідачі: зав. каф. Крівцун І. В.

ас. Степура О. М.

 1. Підготовка до перевірки навчально-методичної документації дисциплін кафедри навчально-методичним відділом Університету, яка має відбутися 28 травня.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Обговорення тематики ініціативних науково-дослідних договорів.

Доповідачі: доц. Гончарук О. О.

 1. Результати підготовки тез доповідей та статей на студентську наукову конференцію.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

доц. Кондрашев П. В.

 1. Про завершення підготовки нових навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за освітньою програмою Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів та робочих навчальних планів на наступний навчальний рік.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Різне.

Завідувач кафедри                                                    І. В. Крівцун

ОГОЛОШЕННЯ

« 09 » квітня 2019 р. о 11-00 в аудиторії 214 корпусу № 1

в підрозділі / групі підрозділів

Механіко-машинобудівний інститут

відбудеться пряме таємне голосування з обрання виборних представників з числа працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету.

Претенденти у виборні представники можуть бути висунуті трудовими колективами або шляхом самовисування, про що до Організаційного комітету            (кім. 123-1) подається витяг з протоколу конференції трудового колективу або заява не пізніше « 03 » квітня 2019 р.

25.03.2019 р. в 1430 в залі засідань Вченої ради НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться конференція трудового колективу ММІ

Порядок денний

 1. Звіт директора про підсумки роботи інституту в 2018 р.
 2. Обговорення та затвердження акту виконання колективного договору за 2018 р.
 3. Обговорення та затвердження колективного договору на 2019 рік.
 4. Звіт голови профбюро ММІ
 5. Вибори делегатів на конференцію трудового колективу НТУУ „КПІ”.
 6. Обговорення та висунення кандидатур на посаду ректора КПІ ім. Сікорського

6 березня 2019 р. о 1430 у каб. 435-19

відбудеться засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Порядок денний:

 1. Обговорення результатів наукової діяльності кафедри за 2018 календарний рік.

Доповідач: доц. Гончарук О. О.

 1. Про поточний стан справ з виховної роботи кафедри та використання державної мови у навчальному процесі. Результати перевірки виховної роботи кафедри комісією МОН.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Про роботу щодо вдосконалення методичного та матеріально-технічного забезпечення дисципліни «Матеріалознавство».

Доповідач: доц. Гончарук О. О.

 1. Про організацію та результати проведення агітаційної кампанії щодо набору на І курс.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

ас. Степура О. М.

 1. Звіт аспірантів кафедри про поточний стан проведення наукових досліджень.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

аспіранти та керівники

 1. Пропозиції кафедри щодо кандидатур обрання на посаду ректора Університету та їх обговорення.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

 1. Про створення на базі кафедри науково-технічного гуртка «Моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D прототипування».

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Різне.

Завідувач кафедри                                                                                      І. В. Крівцун

Наказ № 1/44 від 15 лютого 2019 р.

 «Про організацію та планування освітнього процесу 2019-2020 навчального року»

 1. До 23 серпня 2019 року провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року
 2. До 05 березня 2019 року внести зміни в освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки бакалаврів, магістрів та освітньо-наукові програми (ОНП)  підготовки магістрів i  докторів філософії
 3. До 01 квітня 2019 року розробити навчальні плани підготовки студентів прийому 2019 року за всіма формами навчання
 4. До 01 квітня 2019 року розробити навчальні плани (перехідні) підготовки студентів прийому 2018 року за всіма формами навчання
 5. До 15 квітня 2019 року розробити робочі навчальні плани підготовки студентів першого курсу за всіма формами навчання прийому 2019 року
 6. До 15 квітня 2019 року розробити робочі навчальні плани підготовки студентів першого курсу за всіма формами навчання прийому 2018 року (перехідні)
 7. До 15 квітня 2019 року розробити робочі навчальні плани підготовки студентів за освітнім ступенем магістр за всіма формами навчання
 8. До 15 квітня 2019 року розробити робочі навчальні плани підготовки студентів за всіма формами навчання прийому 2017 року
 9. До 15 квітня 2019 року розробити робочі навчальні плани підготовки студентів за всіма формами навчання прийому 2016 року
 10. До 01 червня 2019 року відпрацювати англомовний варіант навчальних планів
 11. До 20 червня 2019 року надати штатні розклади кафедр на 2019-2020 навчальний рік

Повний текст (УКР, PDF)

Відповідно дорученню Міністерства освіти і науки України, з метою оцінки національної складової науки та аналізу ефективності використання електронних наукових баз даних в науковій діяльності, обміну досвідом та формування експертного середовища з питань оцінки наукової діяльності за допомогою наукометричних електронних баз даних, ДНТБ України оголошує проведення Конкурсу на кращу наукову роботу (дослідження) З ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ АСПЕКТІВ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКІВ, НАУКОВИХ КОЛЕКТИВІВ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Заявки на участь у Конкурсі подаються до 20 березня 2018 року за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Більш детальна інформація на нашому
сайті http://gntb.gov.ua/ua/n/templn.html?n2018d

Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень | Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Tel.: +38 (044) 204 96 72

Шановні колеги, КБІС повідомляє, що:
-- проведення 2-ї атестації у другому семестрі здійснюється виключно в електронному вигляді у системі «Електронний кампус» без дублювання результатів атестації на паперових носіях (журналах, паперових відомостях тощо)
-- період внесення результатів атестації в систему «Електронний кампус» з 07.05.2018р. по 21.05.2018р. включно.